Euro Foie Gras

‘Euro Foie Gras’ is de Europese Federatie van foie-grasproducenten. Ze werd in 2008 opgericht in Straatsburg, Frankrijk, en groepeert de federaties van België, Bulgarije, Spanje, Frankrijk en Hongarije. Ze verenigt dus alle producerende landen van de Europese Unie. Euro Foie Gras vertegenwoordigt alle schakels in de productieketen (telers, broederijen, producenten, verwerkers en slachthuizen).

De Europese federatie van de foie gras heeft volgende doelstellingen:

 • De promotie van foie gras, als synoniem van eeuwenoude culturele en gastronomische tradities, en van het vak van foie-grasproducent.
 • Gezamenlijke denkoefeningen bevorderen, om samen sterker te staan om voorstellen te doen op Europees niveau over de verschillende onderwerpen die de sector aanbelangen.
 • De Europese politieke beslissing nemers sensibiliseren voor de foie-grassector en zijn productiewijze.
 • Zorgen voor de voortdurende uitwisseling van ervaring en knowhow om de werkwijzen te blijven verbeteren.

Voorzitter van ‘Euro Foie Gras’: Christophe BARRAILH

Vice-Voorzitter: Attila CSORBAI

Bureau: Enrique de PRADO, Teodor TENEV, Filip CALLEMEYN

Secretaris-Generaal van Euro Foie Gras: Marie-Pierre PÉ

Adviesbureau van Euro Foie Gras: Aliénor

Contactadres: melanie.lamaison@alienor.eu

België

Membre d’Euro Foie Gras : le Collège des Producteurs

Het ‘College van Producenten’ is de schakel tussen de producenten (alle landbouwproducties), de overheid en de actoren van de ketens. In het College kunnen de producenten interageren met de overheidsdiensten, de consumenten, de agro-voedingssector en de distributie.

Alle actoren van de foie-grasketen zijn er in vertegenwoordigd.

Meer weten: http://www.collegedesproducteurs.be/site/

Contact : Catherine Colot, Beleidsmedewerkster – catherine.colot@collegedesproducteurs.be

Enkele kerncijfers:

 • 13 ton foie gras geproduceerd in 2021, enkel eend.
 • 2de consument van foie gras per inwoner wereldwijd, met 105 gram per jaar.
 • 2de grootste importerend land ter wereld van rauwe foie gras.

De Belgische productie van foie gras:

De productie van foie gras is in Wallonië streng gereglementeerd en gecontroleerd door de Dienst Dierenwelzijn van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst. Deze dienst bevestigt de optimale welzijnsomstandigheden op alle productiesites en in elk kweekstadium, op basis van een gedetailleerd beoordelingsrooster (oppervlakte van de groepshuisvesting, normen betreffende de opleiding van het personeel, de uitrusting, de verlichting, de voeding en het water, enz.), en op basis van het Koninklijk Besluit van 25 april 1994, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 8 december 2010.

Ontdek de Belgische productie in beelden hier.

Bulgarije

Membre d’Euro Foie Gras : l’Organisation professionnelle des producteurs de palmipèdes (BIFG)

De Beroepsorganisatie van de producten van watervogels heeft tot doel om de Bulgaarse foie-grassector te vertegenwoordigen en te promoten. Ze heeft uiteenlopende taken: de overheid sensibiliseren, conferenties organiseren, deelnemen aan beurzen, marktstudies uitvoeren, leden helpen, enz.

Contactpersoon: Teodor Tenev, Vertegenwoordiger van de BIFG – tenev.teodor@gmail.com

Enkele kerncijfers:

 • 3de Europese producent van foie gras van eend, met 1500 ton in 2021.
 • Bulgarije kweekt enkel eenden.

Spanje

Member van Euro Foie Gras : Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas (Interpalm)

De ‘Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas’ is een interprofessionele vereniging in de voedingsmiddelensector. Ze heeft onder meer de taak om de belangen van haar leden te vertegenwoordigen en te beheren, de kwaliteit van de producten en van de productiemethodes te verbeteren en ook om de afgeleide producten van de vette waterdieren te promoten.

Meer weten: http://www.elfoiegras.es/

Contactpersoonen:

Enrique de Prado, Voorzitter van Interpalm – enriquedeprado@selectosdecastilla.com

Ricardo Migueláñez, Beheerder – gerencia@elfoiegras.es

Enkele kerncijfers:

 • 526 ton foie gras geproduceerd in 2021, enkel eend.
 • 3de grootste consument van foie gras ter wereld, met 80 gram per jaar en per inwoner.

De Spaanse productie van foie gras:

In Spanje wordt de productie van foie gras geregeld door een reeks verordeningen, decreten en aanbevelingen.

Frankrijk

Het Comité National Interprofessionnel des Palmipèdes à foie gras (nationaal interprofessioneel comité van de watervogels voor foie gras) heeft als belangrijkste opdracht om de producten die afkomstig zijn van ganzen en eenden en die aangeboden worden voor consumptie, te verdedigen en acties uit te voeren in het algemeen belang van het beroep.

Alle actoren van de foie-grassector zijn er in vertegenwoordigd.

Meer weten: https://lefoiegras.fr/ en www.elevage-gavage.fr

Contactpersoon: Marie-Pierre Pé, Directrice – mariepierrepe@cifog.fr

Enkele kerncijfers:

 • 1ste als producerend land van foie gras op wereldschaal, met een productie van 12.326 ton in 2021.
 • 1ste als consumptieland van foie gras op wereldschaal, met 280 gram per inwoner per jaar.
 • 1ste als exporterend land van foie gras met 1773 ton rauwe foie gras en 1503 ton bereidingen op basis van foie gras in 2021.

De Franse productie van foie gras:

Het CIFOG wilde nog verder gaan dan de reglementaire vereisten en riep daarom ‘Palmi G confiance’ in het leven. Dit programma is bedoeld om te garanderen dat de kwekers goede werkwijzen hanteren op het vlak van dierenwelzijn en de bioveiligheid naleven. Deze kwekers verbinden er zich vrijwillig toe om de goede toepassing van het Europees Charter voor de productie van vette waterdieren te laten toetsen door een onafhankelijk organisme. De hele aanpak berust onder meer op een nauwkeurig en gedetailleerd bestek van concrete gedragswijzen om de verbintenissen na te komen en om te blijven vorderen.

Ontdek de Franse productie in beelden hier.

Hongarije

Membre d’Euro Foie Gras : Baromfi Termék Tanács

De Hongaarse Pluimveeraad vertegenwoordigt de sector bij de overheid. Hij zamelt ook de gegevens in over de productie en de markten en bereidt voorstellen voor op basis van de bekomen resultaten.

Alle actoren van de foie-grassector zijn er in vertegenwoordigd.

Meer weten: http://www.mbtt.hu/

Contactpersoon:

Gyorgy Endrodi, Directeur van het Hongaars Landbouwbureau in Brussel: endrodi@vht.hu

Attila Csorbai, Voorzitter van de Hongaarse Beroepsorganisatie – csorbai.attila@magyarbaromfi.hu

Enkele kerncijfers:

 • 1ste als producerend land van ganzenlever op wereldschaal, met een productie van 1194 ton in 2021.
 • 2de als wereldproducent van eendenlever, met een productie van 2420 ton in 2021.

De Hongaarse productie van foie gras:

De Hongaarse Pluimveeraad maakte in 2011 een Code van goede praktijken op voor de sector van de watervogels voor foie gras. Deze Code is ambitieuzer dan de vigerende wetgeving van het land en schrijft regels voor die onder meer de verschillende stappen in de voedering en de huisvesting van de dieren vastleggen. De aansluiting tot de code is vrijwillig, maar iedere persoon die er zich toe verbindt om er zich naar te schikken, moet de code ook naleven.